Historia

Historia

Miniature American Shepherd utvecklades i Kalifornien under senare delen av 1960-talet genom avel av små, oregistrerade hundar som man trodde var Australian Shepherd. Avelns mål med dessa hundar var att bibehålla deras mindre storlek, aktiva typ och intelligens. Rasen blev först registrerad hos NSDR – National Stock Dog Registry 1980 och kallades först för The Miniature Australian Shepherd.

Tidigt 1990-tal hade rasen fått nationsvid popularitet. Flera klubbar stödde dessa små hundar när de blev registrerade och utställda hos flera organisationer för ovanliga raser. Den första moderrasklubben för registrering, Mascusa bildades 1990 och bolagiserades 1993. Rasen inträdde i AKC Foundation Stock Service som Miniature American Shepherd i maj 2011.

The Miniature American Shepherd Club of the USA (MASCUSA) är den utsedda nationella moderklubben hos AKC -The American Kennel Club.

Rasen har använts till vallning av mindre djur såsom får och getter, men har även hjärtat/modet att ta sig an större boskap med.

Deras storlek sågs som en fördel då de mer enkelt kunde både fungera på ranchen och som husdjur.

De blev speciellt populära hos hästfolk då de med sin intelligens, lojalitet och storlek gjorde dem till perfekta resesällskap när det var hästtävlingar.

På detta sätt spreds deras popularitet över hela landet. Idag är The Miniature American Shepherd etablerad över hela USA och internationellt. Det är en ras med unik identitet – en iögonfallande, mångsidig, liten vallande hund som fungerar lika bra i ett hem på en gård eller i stan.

Miniature American Shepherded är en vallhund som är utsedd att vara i Vallhundsgruppen hos AKC.


Källa: Miniature American Shepherd- Club of the USA, Inc.

Översatt från engelskan av Therése Kranshed och Patricia Norrman

Till Sverige kom de första MAS:arna 2006 och första kullen valpar föddes i december samma år. Miniature American Shepherd blev 2015 officiellt erkända av AKC och i februari 2017 blev de av NKU – Nordisk Kennel Union godkända i hela Norden.

Standard

Rasstandard för Miniature American Shepherd.

Helhetsintryck:

Miniature American Shepherd är en vallhund av mindre storlek och har sitt ursprung i Förenta Staterna (USA). Den är något längre än den är hög, har måttligt kraftig benstomme i förhållande till storlek och är utan överdrifter. Rörelserna är smidiga, lätta och balanserade. Exceptionell vighet kombinerad med styrka och uthållighet gör det möjligt för hunden att arbeta i varierande terräng. Denna mycket mångsidiga, driftiga hund utgör en utmärkt atlet med överlägsen intelligens och en vilja att vara dem den är trogen till lags. Den är både en lojal vän och foglig arbetare som är tydligt uppmärksam till uttrycket. Den dubbla pälsen av medellängd och medelgrovhet får vara både enfärgad eller melerad, med eller utan vitt och/eller tan- (koppar) tecken. Den har traditionellt sett kuperad eller naturligt kort svans. (I Sverige är kupering förbjuden.)


Storlek, proportion och massa:

Storlek: Höjd för hanar är 36 cm (14 tum eller 35,56 cm) upp till och med 46 cm (18 tum eller 45,72 cm) i mankhöjd. Höjd för tikar är 33 cm (13 tum eller 33,02 cm) upp till och med 43 cm (17 tum eller 43,18 cm) i mankhöjd. Diskvalifikationer: Under 36 cm och över 46 cm för hanar; under 33 cm och över 43 cm för tikar. Minimihöjderna i denna rasstandard gäller inte hanar eller tikar under sex (6) månaders ålder. Proportion: Mätt från skulderbladets främsta punkt till ländpartiets bakersta punkt och från skulderbladets högsta punk (manken) till marken är den något längre än vad den är hög. Massa: Den är stadigt byggd med måttligt kraftig benstomme i förhållande till storleken. Hanens struktur utstrålar maskulinitet utan att vara grov. Tikar framstår som feminina utan att vara taniga.


Huvud:

Huvudet har rena drag och står i proportion till kroppen. Uttryck: Alert, uppmärksam och intelligent. Kan ge ett reserverat intryck och/eller vara vaksam mot främlingar. Ögon: Ögonen är lätt snedställda, mandelformade, är varken framträdande eller insjunkna och står i proportion till huvudet. Hos alla tillåtna färger av päls är tillåtna ögonfärger att ett eller båda ögonen kan vara bruna, blå, hassel, bärnsten eller vilken som helst av kombinationen därav, fläckar och melering inkluderad. Ögonkanterna hos röda och rödmelerade individer är fullt leverpigmenterade. Ögonkanterna hos svarta och blåmelerade individer är fullt svartpigmenterade. Öron: Öronen är triangulära, av måttlig storlek och sitter högt på huvudet. Vid full uppmärksamhet hänger de vikta framåt alternativt åt sidan så som rosenöron. Allvarliga fel: Uppstående öron och öron som hänger helt utan lyft vid roten av örat. Skalle: Hjässan är platt till lätt rundad och kan uppvisa en svag nackknöl. Stop: Stopet är måttligt men definierat. Nos: Nosen är av medeldjup- och bredd och smalnar gradvis av till en rundad spets utan att förefalla tung, fyrkantig, snipig eller lös. Längden motsvarar hjässans längd. Profil: Sett från sidan är nosen och hjässan något snedställd i förhållande till varandra så att toppen på hjässan lätt sluttar nedåt mot nosen. Nosspegel: Rödmelerade och röda individer har röda (leverpigmenterade) nosspeglar. Blåmelerade och svarta individer har svartpigmenterade nosspeglar. Fullt pigmenterade nosspeglar är att föredra. Ej fullt pigmenterade nosspeglar bedöms som klandervärt. Allvarliga fel: 25-50 % opigmenterad nosspegel. Diskvalifikation: Över 50 % opigmenterad nosspegel. Bett: Full tanduppsättning med saxbett. Trasiga, saknade eller missfärgade tänder som orsakats genom olycka straffas inte. Diskvalifikation: Underbett eller överbett.


Hals, överlinje och kropp:

Den övergripande strukturen ger ett intryck av djup och styrka utan vara skrymmande. Nacke: Nacken är stadig, ren och i proportion till kroppen. Den är av medellängd och något välvd vid krönet och passar väl in mot skuldrorna. Överlinje: Ryggen är stadig och i nivå ända från manke till höftkula vid både rörelse och stående position hos hunden. Ländparti: Ländparitet är starkt och brett, sett uppifrån. Kryss: Krysset är måttligt sluttande. Kropp: Kroppen är stadig och i god form. Bröstkorg och revben: Bröstkorgen är full, djup och sträcker sig ned till armbågen med väl välvda revben. Nederlinje: Nederlinjen visar en måttlig uppstramning mot buken. Svans: Kuperad eller naturlig stubbsvans är önskvärd. En kuperad svans är rak och inte över 8 cm lång. Den okuperade svansen kan hänga i en lätt böj. När hunden är upphetsad eller i rörelse kan den bäras upphöjd och med en mer markerad böj. (I Sverige är kupering förbjuden.)


Framparti:

Framparitet är i god form och i balans med bakpartiet. Skuldror: Skulderbladen (scapula) är långa, platta, ganska nära inpå manken och väl tillbakalagda. Överarm: Överarmen (humerus) har samma längd som skulderbladet och möter skulderbladet i en ungefärligt rät vinkel. Frambenen är raka och möter marken vinkelrätt. Armbåge: Armbågsleden har samma avstånd till marken som till manken. Sett från sidan ska armbågen vara direkt under manken. Armbågarna ska ligga mot revbenen utan glapp. Benen: Benen ska vara raka och starka. Benet ska vara ovalt hellre än runt. Mellanhanden: Kort, tjock och stark, men ändå flexibel och visar en liten vinkel när den betraktas från sidan. Tassar: Ovala, kompakta men täta väl välvda tår. Trampdynorna är tjocka och motståndskraftiga; klorna är korta och starka. Klorna kan ha vilken färgkombination som helst. Sporrar skall avlägsnas (I Sverige är detta ej tillåtet sedan 20140101) .


Bakparti:

Bakpartiet är ungefär lika brett som frampartiet är vid skuldrorna. Vinkling: Vinkeln som bäcken och övre lår (femur) har, speglar skulderbladet och överarmens vinkling så att de ungefär bildar en rät vinkel. Has: Hasarna är korta, vinkelräta mot marken och parallella sett bakifrån. Tassar: Ovala, kompakta men täta väl välvda tår. Trampdynorna är tjocka och motståndskraftiga; klorna är korta och starka. Klorna kan ha vilken färgkombination som helst. Sporrar bak skall avlägsnas.


Päls:

Måttlighet är det övergripande intrycket av pälsen. Håret är av medeltextur, rakt till vågig, vädertålig och av medellängd. Underullen varierar i mängd beroende på klimatet. Håret på huvudet och framsidan på benen är kort och slätt. På baksidan av frambenen och på knäna förekommer måttliga fanor. Det finns en måttlig man och krås som på hanar är mer uttalad än på tikar. Håret på öron, tassar, baksidorna av hasarna, mellanhänderna och svansen kan trimmas eller klippas. I övrigt ska hunden visas i sin naturliga päls. Oklippta morrhål föredras. Allvarligt fel: Icke-typisk päls.


Färg:

Färgen erbjuder variation och individualitet. Utan inbördes ordning är de erkända färgerna svart, blåmelerad, röd (lever) och rödmelerad. Meleringen kan uppträda i vilken mängd som helst med marmorering, stänk/prickar eller oregelbundna fläckar. Underullen kan vara av en något ljusare nyans än stickelhåren. Asymmetrisk teckning ska inte påverka bedömningen. Tantecken: Tantecken är inte nödvändiga, men när de finns är de tillåtna på några eller alla av följande områden; runt ögonen, på tassarna, benen, bröstet, nosen, undersidan av halsen, ansikte, undersidan av örat, undersidan av kroppen, under basen av svansen och på byxorna. Tantecken varierar i ton från krämig beige till mörkrost utan någon favoriserad variant. En blandning med basfärgen eller meleringen är tillåten i ansiktet, på benen, tassarna och byxorna. Vita tecken: Vita tecken är inte ett krav och när de finns ska de inte vara dominerande. Prickar får framträda i de vita markeringarna. Vitt på huvudet dominerar inte och ögonen är helt omgivna av färg och pigment. Rödmelerade och röda individer har rött (leverfärgat) pigment på ögonkanterna. Blåmelerade och svarta individer har svart pigment på ögonkanterna. Öron helt täckta i färg är önskvärt. Allvarliga fel: Vita tecken som täcker över 25 % av ett öra. Vita tecken får förekomma i vilken kombination som helst men får bara finnas på följande områden; nosen, kinderna, hjässan, bläs på huvudet, nacken i form av del- eller helkrage, bröst, mage, frambenen samt på bakbenen upp till haspartiet där det vita får fortsätta upp i en smal linje på knät. En liten mängd vitt får sträcka sig upp från undersidan av hunden och synas från sidan, men får inte sträcka sig längre än 2,5 cm över armbågen. Hårfästet för den vita kragen får inte stäcka sig över manken på hunden. Om hunden inte har en kuperad svans får svanstippen vara vit. Diskvalifikationer: Andra än erkända färger. Vita fläckar på kroppen som består av iögonfallande isolerade fläckar eller områden med vitt, placerade mellan manke och svans, på ryggen, sidorna mellan armbågarna och baksidan av bakbenen.


Rörelser:

Smidigt, fritt och ledigt; visar vighet i rörelserna med ett välbalanserat, marktäckande steg. Fram- och bakben rör sig rakt och parallellt med mittlinjen av kroppen; allteftersom hastigheten ökar konvergerar både fram- och baktassar med lodlinjen från hundens tyngdpunkt medan ryggen fortsätter att vara stadig och horisontell. I trav bärs huvudet i en naturlig position med halsen framskjuten och med huvudet nästan i nivå med eller strax ovanför rygglinjen. Hunden måste vara smidig och ha förmåga att ändra riktning eller rörelse ögonblickligen.


Temperament:

Miniature American Shepherd är intelligent och primärt en arbetande hund med framträdande vall- och vaktegenskaper. Eftersom de är exceptionella följeslagare är de mångsidiga och lättlärda och utför sina arbetsuppgifter med stor stil och entusiasm. Även om de är reserverade mot främlingar är de inte skygga. De är motståndskraftiga och ihärdiga arbetshundar som anpassar sitt uppförande och sin upphetsning till lämplig nivå beroende på arbetsuppgift. Med sin familj är de beskyddande, godmodiga, hängivna och lojala.DISKVALIFIKATIONER:

Under 36 cm och över 46 cm för hanar; under 33 cm och över 43 cm för tikar. Minimihöjderna i denna rasstandard gäller inte hanar eller tikar under sex (6) månaders ålder

Över 50 % opigmenterad nosspegel

Under- eller överbett

Andra än erkända färger. Vita fläckar på kroppen som består av iögonfallande isolerade fläckar eller områden med vitt, placerade mellan manke och svans, på ryggen, sidorna mellan armbågarna och baksidan av bakbenen

AKC engångsdiskvalifikationer:

Blindhet

Dövhet

Kastration och sterilisering

Förändringar genom artificiell manipulation

Attacker eller aggressivt beteende

AKC tregångsdiskvalifikationer:

Testikel/-lar som inte vandrat ned till pungen (kryptorkism)

Avsaknad av testiklar

Följ oss !


Kontakta oss

Undrar du något? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

Hemsidan är skapad med